Sepultats per la paperassa

Suposa que et va tocar en herència un tros de bosc, amb més o menys valor sentimental. El rendiment econòmic que n’ha tret la teva família en els darrers quaranta anys ha estat zero, o fins i tot ha generat pèrdues si s’ha volgut cuidar una mica. Tot i això la teva finca és visitada per excursionistes, boletaires i caçadors d’espàrrecs i de cargols, i pels camins hi circulen bicicletes, motos i quads. Potser t’hi has trobat algun urbanita maleducat que t’ha dit que “el bosc és de tots” mentre hi llençava brossa. També hi ha opcions que la Generalitat la situés dins del Pla d’Espais d’Interès Natural o la declarés parc, amb les restriccions que això comporta i l’augment de la freqüentació via publicitat, reportatges a TV3, etcètera.

Per tot plegat sembla just que puguis demanar de tant en tant un ajut per tal d’arreglar els camins, estassar els vorals per disminuir el risc d’incendi o fins i tot per a millorar una mica el bosc. Per això existeixen els Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada, que es van publicar l’octubre passat.

La documentació que cal entregar per demanar l’ajut consisteix en:

 1. Còpia compulsada del NIF/CIF del sol·licitant.
 2. Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titularitat de la finca o finques objecte d’actuació. (Nota simple del Registre de la Propietat o escriptura pública, registrada, completada i compulsada).
 3. En el cas que hi hagi un representant que signi en nom del sol·licitant, còpia compulsada de l’acreditació de la capacitat del representant. (poders notarials o escriptura inscrita al registre que correspongui).
 4. En el cas de copropietat dels terrenys, autorització de tots els propietaris a un d’ells per sol·licitar i percebre l’ajut.
 5. Memòria de l’actuació a realitzar, signada per la persona sol·licitant o per qui n’ostenta la representació, excepte en els casos en què el PTGMF ja hagi estat presentat per a la seva aprovació i estigui aprovat o en tràmit.
 6. Pressupost desglossat per partides i conceptes de l’actuació a realitzar, signat per la persona sol·licitant o per qui n’ostenta la representació.
 7. Cèdula cadastral i plànol cadastral de totes les parcel·les i subparcel·les cadastrals en les quals es realitzarà el PTGMF.
 8. Mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/25000 o 1/50000 on estiguin clarament definits els límits de la finca o finques forestals. No és necessari en cas que el PTGMF aprovat estigui a disposició del CPF.
 9. Documentació acreditativa de la catalogació com a finca rústica no urbanitzable dels terrenys objecte d’actuació, emesa per l’ajuntament corresponent.
 10. Imprès de transferència bancària per a creditors particulars de la Generalitat de Catalunya degudament signat pel beneficiari, així com segellat i signat per l’entitat bancària corresponent.
 11. Autoritzacions d’associació i copropietaris
 12. Declaració compromisos d’execució
 13. Annex de dades registrals

Com que en els meus anys de tècnic ambiental a Catalunya em va tocar tramitar uns quants ajuts, en tinc una mica d’experiència. I és així perquè un propietari ha de tenir molt temps i destresa tècnica per poder preparar tota aquesta paperassa.

Per exemple, el punt 2 implica fer un tràmit al Registre de la Propietat, o bé fotocopiar i compulsar l’escriptura sencera (i n’he vistes de més de 50 pàgines!). El punt 8 vol dir que s’ha de confeccionar un mapa. El punt 13 és un formulari on cal escriure-hi desglossades les dades registrals (llibre, tom, foli, finca, inscripció), que ja tenim del punt 2. Pel 7 i el 9 cal anar a l’Ajuntament de torn, que si és petit pot obrir dues tardes a la setmana, i a més falta que sàpiguen de què els parles, o que estiguin disposats a donar-te la informació. El 10 és un tràmit bancari. Ah, i l’entrega de tot plegat és només presencial, i omplint un formulari de 5 pàgines que seria el punt 14.

Això sí, cal dir que un aspecte s’ha millorat: en cas de ser veterà ja no cal entrar els mateixos papers una i altra vegada al Centre de la Propietat Forestal, sinó que et permeten declarar de quins documents ja disposen… tot i que cal omplir un altre formulari i dir exactament l’any en què els vas enviar! No fos cas que els costi massa trobar la carpeta, suposo.

Cal seguir? Actualment disposem de cadastre virtual, i també de tots els plànols urbanístics dels municipis a la web de la Generalitat. A més com que els ajuts es paguen després de fer els treballs, n’hi hauria prou amb una visita per comprovar que l’obra s’ha completat.

Però no, es perpetua un model obsolet terriblement pervers. Primer, perquè col·loca el volum de la feina sobre l’administrat, amb la intenció que el treballador públic tingui com menys responsabilitats millor (no fos cas que algú els hi demanés!). I segon, omple l’administració de persones que, en lloc de ser tècnics dedicats a cuidar els boscos catalans (o el que sigui), només fan que moure papers d’un costat a l’altre.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s