Cotxes oficials de l’Estat espanyol: cost i estructura

Avui furgarem una mica a les entranyes de l’Estat, en allò que el notari López-Burniol en diu els “mandarinats”.

Si aneu a la web del Ministeri d’Economia i Hisenda hi veureu que dins tota l’estructura hi ha un organisme que es diu Parc Mòbil de l’Estat. Aquest té l’objectiu d'”administrar els serveis d’automovilisme de l’Administració General de l’Estat, així com dels Òrgans Constitucionals de l’Estat” (Reial Decret 146/1999), amb una funció principal de “representar els alts càrrecs”. Com que els vehicles de l’exèrcit i dels cossos de seguretat n’estan exclosos, deduïm que parlem de cotxes oficials.

Treballadors

La primera pregunta que ens podem fer és quanta gent treballa en això. És a dir, quants funcionaris i personal laboral té contractada l’Administració General de l’Estat per a aquesta tasca? Un organigrama de la mateixa web ens n’indica tota l’estructura directiva:

Això inclou una directora general (és a dir, un alt càrrec), un secretari general, tres sots-secretaris generals i vint-i-quatre persones més dividides en cinc àrees. És a dir, que calen vint-i-nou persones treballant des del seu despatx per a gestionar tot el sistema. I això en un món amb Internet i GPS. La Directora General, per cert, és la senyora Eva Ana García Muntaner (1976), llicenciada en Dret per la Complutense de Madrid i membre del Cos Superior d’Inspectors d’Hisenda.

Ara bé, aquesta gent fa feina de despatx, ells no condueixen cap cotxe. Per saber exactament la xifra de personal hem d’anar als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any en curs, al tom d’annexos de personal. I allí hi trobem el següent:

  • Alts càrrecs: 1
  • Funcionaris: 396 (per tipus: A1 9, A2 17, C1 35, C2 335).
  • Laborals fixos: 686
  • Laborals eventuals: 196

En total doncs mil dues-centes setanta-nou persones per fer anar la maquinària estatal dels cotxes oficials.

Vehicles i conductors

Per trobar la xifra del nombre de vehicles, conductors i litres de combustible previstos hem d’anar a buscar-ho dins els Pressupostos el programa 921T, “Serveis de transports de Ministeris”. Allà hi trobem el quadre següent:

Podeu dedicar-hi una estona, però ara quedem-nos amb una dada: 982 cotxes oficials, al marge d’aquells que es contracten a empreses privades (quan fan curt?).

Cost

Per saber què ens costa tot això cal continuar llegint els Pressupostos. Les partides són les següents:

  • Despeses de personal: 41.950.000 euros
  • Despesa corrent: 3.827.830 euros
  • Despesa financera: 25.000 euros
  • Inversions reals: 2.070.380 euros
  • Actius financers: 101.520 euros

En total el cost del Parc Mòbil de l’Estat és de 47.434.730 euros.