Ball de xifres: intentant ordenar els milions d’euros

No sé si us passa a vosaltres, però amb el bombardeig actual de xifres macroeconòmiques, i la manca absoluta de dades de referència, acabo sense entendre què volen dir tots aquests milions d’euros. Són molts? Són pocs? No tinc cap mena de dubte que els nostres governants s’aprofiten d’això pels seus interessos.

Per tant he decidit fer una petita cerca per la xarxa, buscar deu o dotze xifres que han sortit molt als mitjans i ordenar-les, i d’aquesta manera poder tenir una idea de la seva magnitud. He tingut en compte que les retallades que més ens afecten (sanitat, educació) són competència de la Generalitat, mentre que moltes de les grans despeses actuals corresponen a l’Estat. Dóno sempre les dades en milions d’euros (ME).

Xifres de Catalunya

 • Dèficit de la Generalitat: 7.200 ME. Hi ha un ball de xifres entre el govern actual i l’anterior, però aquesta és la xifra que es va imposant.
 • Dèficit fiscal de Catalunya: 18.875 ME. Calculat sobre la xifra conservadora del 9% del PIB. Són els diners que marxen de Catalunya via impostos i no tornen.
 • Retallada prevista en sanitat: 988 ME. Un 10% del pressupost de 2010.
 • Retallada prevista en ensenyament: 631 ME. Un 10% del pressupost de 2010.
 • Fons de competitivitat 2011: 1.450 ME. Són diners que l’Estat ha de tornar aquest any a Catalunya segons el nou model fiscal, però que es nega a pagar fins el 2013.

Xifres d’Espanya

 • Aportació dels Pressupostos Generals al FROB: 6.750 ME. Diners aportats per l’Estat per a assegurar la salut financera de bancs i caixes.
 • Darrera estimació del cost del rescat de Caja Castilla la Mancha (CCM): 1.975 ME. S’hi van injectar 3.775 ME, dels quals es creu que se’n poden recuperar 1.800.
 • Cost del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Plan E): 4.988 ME.
 • Cost de la devolució dels 400 euros a la declaració de la renda: 6.000 ME.
 • Cost de la línia d’AVE Madrid – Segovia – Valladolid: 4.205 ME. Va transportar 8.600 persones/dia el 2010 (rodalies de Barcelona té 284.000 viatgers/dia).
 • Cost de l’Aeroport de Ciudad Real: 1.100 ME. L’aeroport va ser una de les causes principals de la caiguda de CCM.

En resum

Fins i tot us he fet una taula per comparar dades.

És molt significatiu que les xifres més petites són les que més impacte tindran sobre la nostra vida diària, i que els polítics i els mitjans se centrin en les dades que són menys importants.