Quan tens molts diners: Noruega i el petroli

El 19 d’octubre de l’any passat va ser un dia molt especial: a les 00:23 hores el Fons de Pensions noruec, el lloc on es dipositen els beneficis del petroli, va superar els tres bilions de corones. Per fer-se’n una idea, aquesta xifra equivaldria a què cadascun dels 4,8 milions de ciutadans noruecs tingués un compte amb uns 80.000 euros. El Banc de Noruega ho va celebrar convidant a pizza a tots els empleats i caps.

Què fer-ne de molts diners

Noruega va descobrir petroli a la seva costa el 1969, i va començar a explotar-lo dos anys després. Aviat va quedar clar que els beneficis resultants tenien un perill. Podien escalfar massa l’economia, disparar la inflació i desequilibrar el teixit industrial. A més es presentava un dubte ètic: els noruecs actuals s’enriquirien gràcies a aquests diners, però què passaria amb les generacions futures quan el petroli s’hagués acabat?

Per tot això la societat noruega va arribar a un gran pacte. Una part dels beneficis es destinarien al desenvolupament tecnològic i cultural del país, a convertir-lo en un de capdavanter, però la majoria s’estalviaria pel futur. Quaranta anys després, i qual la producció petrolífera ha començat a minvar, es veuen els fruits d’aquella decisió.

El mecanisme actual de gestió d’aquests diners va començar el 1996. Tots els beneficis del petroli es deriven a un gran fons de pensions, el segon més gran del món. D’aquest un 60% s’inverteix en borsa, i la resta es col•loca en valors més segurs. Els 300 empleats del Norges Bank Investment Management, una filial del Banc de Noruega, són els encarregats de gestionar-lo. Un grup d’economistes i matemàtics que intenten obtenir els màxims rendiments.

És realment difícil fer-se una idea de la magnitud del fons. Aproximadament un 1% de les accions de totes les empreses del món cotitzades a borsa pertanyen a Noruega. A la web de NBIM es poden consultar totes les inversions per país. Espanya? Tenen un 1,66% de Telefónica, un 1,48% de Repsol o un 2,51% de Pescanova. Inversions en 81 empreses per un total de 5.500 milions d’euros. Són el gran i discret propietari de la borsa mundial.

Ètica i estalvi

Naturalment el fons no inverteix a tot arreu, sinó que el Parlament imposa uns criteris ètics. Per exemple, en queden excloses les companyies que fabriquen armes i les tabaqueres. I hi ha hagut casos sonats, com la retirada de Wal-Mart quan es va considerar que la cadena de supermercats més gran dels EUA explotava laboralment els treballadors.

I al final què se’n fa de tot plegat? Doncs sorprenentment només es retira un 4% del fons cada any, uns diners que passen als Pressupostos Generals i s’inverteixen en educació, tecnologia i infraestructures. És a dir, tot el necessari pel dia que falti el petroli. I mentrestant els estalvis van creixent i creixent.